06/06/2012

‘Kazdağları için özel yasa çıkarılmalıdır’

Kazdağı ve Madra Belediyeler Birliği’nin 2-3 Haziran 2012 tarihlerinde Balıkesir ili Edremit ilçesi Güre beldesinde topladığı çalıştayda, Kazdağlarında artık koruma anlayışının değişmesi gerektiğine dikkat çekerek, bölge için özel yasa çıkarılması gerektiğini öne sürüldü. Kurultay sonuç bildirgesinde, doğal varlıkların ülkelerinin çok önemli zenginlikleri oldiği, başta insan olmak üzere, tüm canlılar için vazgeçilmez nitelikler taşıdığına işaret edildi.

Çalıştayda, Kazdağları’nın Yer Bilimsel Özellikleri”, “Kazdağları’nın Ekolojisi”, “Kazdağları’nın doğal zenginlikleri”, “Kazdağları’nda Kültür”, “Altın Madenciliği ve yarattığı sonuçlar” başlığı adı altında beş ayrı oturum düzenlendi. Bu oturumlarda sunulan, üzerinde tüm katılımcılar ile yapılan tartışmalar sonrasında, ülkemizin madencilik sektörü temsilcileri ile altın işletmeciliğine karşı savaşım veren isimlerin katıldığı ve çalıştay sonuçlarının değerlendirildiği “son oturum paneli gerçekleştirildi.

Çalıştaya bilim adamları, uzmanlar, madencilik faaliyetleri ile ilgili kuruluşlar ve bu arada MTA Genel Müdürlüğü de davet edildi. MTA Genel Müdürlüğü çalıştaya katılması için Balıkesir Bölge Müdürü Ramazan Sarı’yı görevlendirmesine karşın bir gün önce telefonla katılmayacağı çalıştay düzenleyenlere iletildiği öğrenildi. Çalıştay düzenleme kurulu bu gelişme üzerine yaptığı açıklamada, “Madencilik sektörümüzde çok önemli bir devlet kuruluşu olan MTA’nın bu etkinliğe katılmaktan kaçınması çok düşündürücü olup anlamakta güçlük çekilmiştir” dendi. Okumaya devam et

Reklamlar
05/06/2012

ÇMO: Kirli çevre politikaları ve uygulamaları konusunda uyarmaya devam edeceğiz

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), “5 haziran Dünya Çevre Günü”nde açıklama yaparak, “Bilimin, hukukun yol göstericiliğinde doğal varlıklarımızı koruyarak, bugünden yarına taşıma yönündeki politikalarımız, mesleki sorumluluğumuz ve ahlaki görevimiz haline gelmiştir” dedi. ÇMO açıklamasında, “Ulkemizi yeni belirsizliklere, yıkımlara götüreceği aşikâr olan Kirli Çevre Politikaları ve Uygulamaları konusunda yetkilileri, kamuoyunu bilgilendirme, uyarma, daha güzel ve yaşanabilir bir çevre yaratılması sürecine katkıda bulunma mücadelemiz devam etmektedir” dedi. Okumaya devam et

05/06/2012

Kazdağları ‘altıncı filo’ya karşı

Yapılmak istenen altın işletmeciliğine karşı Çan’a bağlı Etili köyünde gerçekleştirilen mitingde Kazdağları gibi bir yeryüzü cennetinin siyanürcü şirketler tarafından talanına karşı mücadele çağrısı yapıldı. Ağırlığını Çanakkalelilerin oluşturduğu mitinge Kazdağları’ndaki köylerin yanı sıra Edremit, Ayvalık, İzmir, İstanbul gibi kentlerden de katılım oldu.

Her maden bir Uludere’dir

Çanakkale Çevre Platformu tarafından düzenlenen ve belediye tarafından da desteklenen mitinge katılım için 25 midibüs ve otobüsün yanı sıra birçok kişi de özel araçları ile Etili’ye gitti. Okumaya devam et

Etiketler: , , , , ,
05/06/2012

Türkiye doğasının sırtındaki bıçak

 

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasa Tasarısı ilk 14 maddesinin TBMM Çevre Komisyonu’ndan geçmesi çevre örgütlerinin tepkilerine yol açtı. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’ndan (WWF-Türkiye) yapılan açıklamada, “İlk Milli Parkımızın ilanıyla (1958) başlayan koruma politikası Çevre Komisyonu eliyle rafa kaldırılıyor!” dendi

WWF-Türkiye açıklamasında, tasarının, ilgili Bakanların “asıl şimdi doğayı koruyacağız” yönündeki açıklamaları ve ülkemizin AB uyum sürecinin çağdaş beklentilerinin aksine, 1958’den bu yana edinilmiş tüm kazanımları yok ettiği öne sürülerek, “Yasa Tasarısı’nın 6. Maddesi tüm korunan alanların sınırlarının değiştirebilmesine, daha kötüsü tümüyle kaldırılmasına olanak veriyor. Ayrıca hemen seçim öncesi  (24. Yasama Dönemi) TBMM Çevre Komisyonu tarafından kabul edilen tasarıda bilimsel çevrelerin, ilgili kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve koruma alanlarında ve çevresinde yaşayanların karar süreclerine dahil olması için öngörülen ulusal ve yerel kurulların tümünü tasarıdan çıkarıyor ve katılımcılık yönünden ülkemizi 30 yıl önce hazırlanan yasaların daha da gerisine götürüyor” dendi. Okumaya devam et

Etiketler: , , , , ,
05/06/2012

TBB: Yasal denetim mekanizmaları yaşam hakkı aleyhine yok ediliyor

Ankara’da 2-3 Haziran 2012 tarihlerinde “Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı” düzenleyen toplayan Türkiye Barolar Birliği (TBB),  küresel sermayenin sınırsız kâr hırsının hukukun önüne geçtiğine dikkat çekerek, kurultayın sonuç bildirgesinde “Günümüzde yargı organı başta olmak üzere anayasal ile yasal tüm denetim mekanizmaları sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı aleyhine yok edilmektedir” dedi.

Sonuç bildirgesinde hukukun, haksızlıklara karşı mücadele eden insanların başvurduğu bir yol olmaktan çıkarıldığına işaret edilerek, “Ekmeğini, suyunu, toprağını,kısacası yaşam hakkını savunan halk yeni yasal düzenlemelerle suçlu konuma düşürülmek istenmektedir” dendi. Okumaya devam et

Etiketler: , , , , ,
05/06/2012

Vadilerine tecavüz edilen ülkede çevre günü kutlanır mı

YUSUF YAVUZ

Her yıl 5 Haziran günü kutlanan “Dünya Çevre Günü” nedeniyle Isparta Yukarı Köprüçay Koruma Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “vadilerine tecavüz edilen bir ülkede çevre günü kutlamak halkın aklıyla alay etmektir” dendi.

Çevre bilincinin oluşmasında ve çevrenin korunmasında konusunda bütün dünyada katı kurallar getirildiği ve cezai yaptırımların arttırıldığının altı çizilen açıklamada, Türkiye’de bunun tersine bir poliltika izlendiği öne sürülerek, “dünyada ekolojik anayasa tartışmaları yapılırken Türkiye’nin sahip olduğu bütün doğal değerleri sözde yatırımlar uğruna göz göre göre ve yasal olarak katledilişine göz yumması kabul edilemez. Coğrafi konumu nedeniyle bir çok açıdan avantaja sahip olan Türkiye’de hükümet eliyle çevre ve yaşam alanlarını korunması konusunda duyarlılık gösteren yurttaşlara adeta terörist muamelesi yapılması bu konuda bırakın çevre gününü kutlamayı, her şeyi yasaklayarak çözmek isteyenlerin çevreden söz edilmesini bile yasaklamak niyetinde olduğunun göstergesidir” görüşüne yer verildi. Okumaya devam et

Etiketler: ,
02/06/2012

Durmuyorlar: Çevre yağma yasası komisyondan geçti

AKP saldırganlığı her alanda sürüyor. Dün meclis komisyonundan geçen “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”na göre, çevre varlıkları üzerindeki her türlü koruma kararı kaldırılabilecek. Doğal varlıkları şirketlerin yağmasına açan tasarı her konuda bütün yetkiyi bakanlıklarda toplanıyor.

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’nın 14 maddesi dün TBMM Çevre Komisyonundan geçti. Tasarıya göre daha önceden ilan edilen koruma kararları kaldırılabilecek, koruma alanlarının sınırları değiştirilebilecek ve kısmen veya tamamen farklı bir statüye alınabilecek. Böylece her türlü çevre talanı karşısında kısmen koruma sağlayan “sit alanı” uygulaması kaldırılmış oldu.

Her türlü taşınmazın kamulaştırılmasına olanak sağlayan tasarı, biyoçeşitliliğin de ticarileştirilmesinin de önünü açıyor. Tasarı konuyla ilgili yetkilerin tamamını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına devredilmesini öngörüyor. Okumaya devam et

Etiketler: , , , ,
30/05/2012

Mavi yüzgeçli orkinoslarda radyoaktif sızıntı izi

ABD’de Kaliforniya açıklarında avlanan mavi yüzgeçli orkinoslarda, geçen yılki deprem ve tsunami ardından Fukuşima Nükleer Santralı’nda meydana gelen radyoaktif sızıntının izleri saptandı. Balığın, okyanusun diğer ucuna yönelmeden önce Japon sularında yüzerken radyoaktif kirlenmeden etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

Bilim adamları bu balıkların yenmesinin hiçbir şekilde sakıncalı olmadığında ısrar ediyor. Bununla birlikte mavi yüzgeçli orkinosların olayı, göçmen deniz canlılarının denizlerdeki kirlenmeyi ne derece uzaklara dek taşıyabildiklerini gösteriyor. New York’daki Stony Brook Üniversitesi Deniz Bilimi Profesörü Nicholas Fisher, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu, binlerce mil uzakta bile olsa, dünyadaki çevresel değişikliklerin birbiriyle nasıl ilişkili olabildiği konusunda bize bir ders verdi” dedi. Okumaya devam et

25/05/2012

Alakır Vadisi’nde yaşam lehine ilk sonuç

Antalya’daki Alakır Vadisi’nde yapılması planlanan sekiz hidroelektrik santral (HES) projesinden Alakır HES 2’ye verilen “ÇED gerekli değildir” kararını mahkeme iptal etti.

Kumluca ilçesine bağlı Kuzca (Söğütcuması) köyü sınırları içinde 2009’da başlayan HES projelerinden üçü tamamlandı. Biri inşaat halinde, dördü de proje aşamasında. Bu HES’lerden beşine geçen ay mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen bu HES’lerden ADO Enerji’ye ait olan ve vadinin biyoçeşitlilik bakımından en zengin bölgesinde yapılmak istenilen Alakır 2 HES’in “ÇED gerekli değildir” kararına karşı Antalya Valiliği’ne açılan davanın sonucunda mahkeme dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Okumaya devam et

23/05/2012

İran’la ‘nükleer program’ görüşmeleri başlıyor

BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ile Almanya bugün, Tahran’ın isteğiyle Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenecek olan yeni görüşmelerde İran’ın tartışmalı nükleer programını yavaşlatmasını isteyecek. BM Atom Enerjisi Kurumu ‘IAEA) Başkanı Yukiya Amano, dün İran yetkilileriyle, ülkedeki nükleer tesislerde daha kolay inceleme yapılabilmesi konusunda görüşmeler yapmıştı.

Tahran yönetimi ülkenin zenginleştirilmiş uranyum programının barışçı amaçlar taşıdığını savunsa da Batılı ülkeler, İran’ın nükleer silah geliştiriyor olmasından kaygılanıyor. Bağdat’taki görüşmeler için çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Sıkı kontrol altındaki “Yeşil Bölge”de 15 bin dolayında Iraklı asker ve polis güvenliği sağlamakla görevlendirildi. Okumaya devam et