Posts tagged ‘bakanlar kurulu’

12/06/2012

Danıştay’dan Munzur vadisinde baraj ve HES’e geçit yok

Danıştay 13. Dairesi, Tunceli Munzur vadisine yapılması planlanan bir baraj ve üç hidroelektrik santralı (HES) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bir firmaya verdiği elektrik üretim lisansının iptalini kararlaştırdı.

Tunceli Barosu avukatlarından Barış Yıldırım, Belediye Konferans Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulu kararıyla 1971 yılında “milli park” olarak ilan edilen Munzur vadisinin, Tunceli ve ülke açısından önemine dikkati çekti. Vadide dört baraj ve beş HES yapılması planlandığına dikkat çeken Yıldırım, bu kapsamda EPDK’nin bir baraj ve iki HES için bir firmaya 28 Ocak 2010 tarihinde verdiği üretim lisansının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla 22 Mart 2010’da Danıştay’da dava açtığını anımsattı. Danıştay’ın verdiği karar neticesinde, barajın ve HES ‘lerin yapımının durdurulduğunu hatırlatan Yıldırım, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bahse konu barajın ve HES ‘lerin inşası için mutlak surette Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin işletilmesi gerektiğine karar verdiğini ifade ederek, “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı Munzur vadisinde yapımı kararlaştırılan diğer baraj ve HES ‘ler için de ÇED yönünden emsal nitelikte bir karardı” dedi.

read more »

Reklamlar
27/03/2012

‘Acele kamulaştırma’ya uyarı

Yaşam savunucuları, “Acele Kamulaştırma” kararlarıyla yaşam alanlarının sermayeye peşkeş çekildiğini öne sürerek, yaşam alanlarının iadesi istedi. Suyun Ticarileştirilesine Hayır Platformu, 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu ve  Kent Hareketleri Bileşenleri, yaşam alanlarının sermayeye peşkeş çeken “Acele Kamulaştırma” kararlarına karşı Çağlayan Adliyesinde uyarı eylemi yaptı.

“Evime, kentime yaşam alanıma dokunma” yazan pankartı taşıyan grup, “Toprağıma suyuma, ormanıma dokunma”, “Savaş hukukuna hayır”, “Köprü değil yaşam, insanca yaşam” sloganları attı. Eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHPmilletvekili Melda Onur da katıldı.

read more »

26/03/2012

Danıştay Peri Suyu’nun ‘acele kamulaştırma’sını durdurdu

Peri Suyu’nda “acele kamulaştırma” adı altında HES’lerin önünün açılmak istenmesini Danıştay kararı durdurdu. Madencilik, enerji yatırımları, HES’ler ve kentsel dönüşümlerle ilgili gündeme getirilen “acele kamulaştırma” yönteminin uygulanması yargı tarafından hukuka aykırı bulundu. Elazığ İli, Karakoçan İlçesinde bulunan Hasan Akyol’a ait taşınmazının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından acele kamulaştırılmasına karşı açılan davada, Danıştay emsal kabul edilebilecek bir karar verdi. Acele kamulaştırma işlemiyle ilgili Danıştay 6. Dairesi, “mülkiyet hakkının korunması, kullanılması ve sınırlandırılması yönünden belirsizlik yarattığı, mülkiyet hakkı ile sınırlandırılması arasındaki dengenin neden gösterilmeden zedelendiği” için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

read more »

07/03/2012

Bor madenleri özelleştirilmek isteniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından 05 Mart 2012 tarihindeki Bakanlar Kuruluna sunulan taslağa göre, “Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin işletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bor madenlerinin özel sektör tarafından işletilmesinin önü açılmak istendiği öne sürüldü. 

Türk Enerji-sen’den yapılan yazılı açıklamada, 10 Haziran1983 tarih ve 2840 sayılı kanun gereğince bor tuzları, uranyum, toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapıldığı anımsatılarak, “Bu yetki devlet adına Eti Maden İşletmeleri tarafından kullanılmaktadır. Ancak, 2840 sayılı kanununun 2. Maddesine bir fıkra eklenerek yapılacak değişiklik ile bu yetki özel sektöre devir edilmek isteniyor. Yapılması öngörülen tek maddelik kanun değişikliği ile daha önce Türk Telekom ve Tedaş Elektrik Dağıtım şirketleri özelleştirilmesine benzer şekilde, mülkiyeti devlette kalmak üzere arama, üretim ve pazarlamanın özel sektöre devri istenmektedir” dendi.

read more »