Posts tagged ‘ekonomik’

06/06/2012

‘Kazdağları için özel yasa çıkarılmalıdır’

Kazdağı ve Madra Belediyeler Birliği’nin 2-3 Haziran 2012 tarihlerinde Balıkesir ili Edremit ilçesi Güre beldesinde topladığı çalıştayda, Kazdağlarında artık koruma anlayışının değişmesi gerektiğine dikkat çekerek, bölge için özel yasa çıkarılması gerektiğini öne sürüldü. Kurultay sonuç bildirgesinde, doğal varlıkların ülkelerinin çok önemli zenginlikleri oldiği, başta insan olmak üzere, tüm canlılar için vazgeçilmez nitelikler taşıdığına işaret edildi.

Çalıştayda, Kazdağları’nın Yer Bilimsel Özellikleri”, “Kazdağları’nın Ekolojisi”, “Kazdağları’nın doğal zenginlikleri”, “Kazdağları’nda Kültür”, “Altın Madenciliği ve yarattığı sonuçlar” başlığı adı altında beş ayrı oturum düzenlendi. Bu oturumlarda sunulan, üzerinde tüm katılımcılar ile yapılan tartışmalar sonrasında, ülkemizin madencilik sektörü temsilcileri ile altın işletmeciliğine karşı savaşım veren isimlerin katıldığı ve çalıştay sonuçlarının değerlendirildiği “son oturum paneli gerçekleştirildi.

Çalıştaya bilim adamları, uzmanlar, madencilik faaliyetleri ile ilgili kuruluşlar ve bu arada MTA Genel Müdürlüğü de davet edildi. MTA Genel Müdürlüğü çalıştaya katılması için Balıkesir Bölge Müdürü Ramazan Sarı’yı görevlendirmesine karşın bir gün önce telefonla katılmayacağı çalıştay düzenleyenlere iletildiği öğrenildi. Çalıştay düzenleme kurulu bu gelişme üzerine yaptığı açıklamada, “Madencilik sektörümüzde çok önemli bir devlet kuruluşu olan MTA’nın bu etkinliğe katılmaktan kaçınması çok düşündürücü olup anlamakta güçlük çekilmiştir” dendi.

read more »

Reklamlar
28/04/2012

EMO’dan Yıldız’a açık mektup

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 43. Dönem Yönetim Kurulu, Çernobil Nükleer Felaketi‘nin 26. yıldönümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız‘a hitaben açık mektup yayımladı. Uluslararası uzmanların ekonomik ve toplumsal anlamda nükleer santralların durumuna ilişkin değerlendirmelerine yer verilen açık mektupta, nükleer enerji üretimiyle doğalgaz kullanımında tasarruf yapılacağı iddialarının gerçek olmadığı rakamlarla ortaya kondu. 

read more »

03/04/2012

‘Zeytinlerin sonu yönetmeliği’

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ”Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, zeytinlik sahaları içinde alternatif alan bulunmaması ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’na uygun olması, bitkilerin vegetatif ve generatif gelişimine zarar vermeyeceği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı araştırma enstitüleri veya üniversiteler tarafından belirlenmesi durumunda ilgili bakanlıkça kamu kararı alınmış madencilik faaliyetleri petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri, savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar faaliyette bulunulabilecek.

Zeytinciler ise yönetmeliğin zeytinlikleri bitireceğini öne sürdü. 

read more »

21/03/2012

OECD’den korkutan çevre raporu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), “2050 Çevre Tahmin Raporu”nu Berlin’de kamuoyuna tanıttı. Rapora göre, küresel politikaların değişmeden kalması halinde dünyayı karanlık bir tablo bekliyor.

OECD 2050 Çevre Tahmin Raporu’nda, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyarı aşacağı belirtiliyor. Bu artış enerji tüketimininin de artması, toprak paylaşımında sorunlar ve biyoçeşitliliğin azalması anlamına geliyor. Küresel ekonominin büyüyerek, şimdikinin dört katına çıkması ve enerji üretiminin büyük kısmının fosil yakıtlardan karşılanmaya devam etmesi bekleniyor.
Rapora göre, sera etkisi yaratan gazların atmosfere yayılması sonucu ortalama sıcaklıkların üç ila altı derece yükselmesi bekleniyor. Raporda, bu rakamların uluslararası sözleşmelerle kabul edilen, sıcaklık artışını iki derece ile sınırlı tutma hedefinden fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

read more »

12/01/2012

Yoksullukla mücadele sürdürülebilir enerjiye bağlı

BM Ankara Enformasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın karşı karşıya kaldığı ana sorunların ve fırsatların başında enerji sorununun yer aldığı belirtildi.

İstihdamın artırılmasından güvenliğe, iklim değişikliğinden gıda üretimine kadar insanlığı yakından ilgilendiren tüm konularda sürdürülebilir enerjiye sahip olmanın ekonomilerin güçlendirilmesi, eko sistemin korunması ve fırsat eşitliğinin sağlanması açısından anahtar rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, “Ne var ki, günümüzde  dünya genelinde 1,4 milyardan fazla insan elektrikten yoksun yaşıyor. 1 milyardan fazla insan kesintili olarak elektriğe ulaşabiliyor. Neredeyse dünya nüfusunun yarısı yani 2,5 milyardan fazla insan yemek pişirmek ve ısınmak için geleneksel biyokütle kaynakları olan odun, bitki artıkları ve tezek kullanıyor” dendi.

read more »

05/01/2012

Kadıköy Belediyesi kurumsal seragazı salımlarını hesapladı

Kadıköy Belediyesi, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Ofisi işbirliğinde kurumsal düzeyde seragazı salım envanter hesaplamasını tamamladı. Belediyeye ait hizmet binaları ile parklarda elektrik ve ısınma amaçlı doğalgaz, belediye araçlarının yakıt tüketiminden kaynaklanan karbondioksit salımlarının 2010 yılında 12 bin 817 ton eşdeğerinde olduğu belirlendi.

read more »