Posts tagged ‘elektrik’

02/04/2012

‘Elektrik zammında saklanan gerçek’

Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın “vatandaşın geliri arttığı için, fiyatlar artsa da önemli değil” demesinin ardından dün ortaya çıkan bir bilgiye göre elektrik zammı düşük gösterilmiş. Elektrik Mühendisleri Odası, yüzde 9,2 olarak açıklanan zammın gerçeği yansıtmadığını, gerçek oranının 12.76 olduğunu öne sürdü.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, önceki gün EPDK tarafından açıklanan elektrik zammının gerçek oranının yüzde 9,2 değil 12,76 olduğu ortaya çıktı. Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın “vatandaşın geliri arttığı için, fiyatlar artsa da önemli değil” açıklaması henüz hafızalarda tazeyken ortaya çıkan bu duruma göre, EPDK farklı bir hesaplama yöntemi kullanarak zammı gerçekte olduğundan düşük göstermiş. EMO’nun açıklamasına göre ortalama bir ailenin elektrik faturasının 70 TL’den 76 TL’ye yükseleceği belirtildi.

read more »

Reklamlar
Etiketler: , , ,
01/04/2012

Elektrik zammı neyin habercisi

YUSUF YAVUZ

Hükümet uzun bir süredir enerjide dışa bağımlılığı, hatta yapılan zamları nükleer enerji ve hidroelektrik santrallar (HES) konusunda hızlanmak için kullanıyor. Son zamlar ile birlikte yine aynı söylemin yükseltildiği görülüyor. Nükleer ve HES’ler ise büyük çevre katliamı olması yanı sıra dışa bağımlılığı da azaltacak gibi görünmüyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan ve 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacağı açıklanan elektrik zammı “1 Nisan Şakası” yorumlarına neden oldu. Ancak kilovat/saat başına ortalama 8.1 oranında açıklanan elektrik zammı şaka değil, gerçekti.

Enerji Bakanı Taner Yıldız zammın ardından gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu artışın nedeni olarak Ortadoğu’daki istikrarsızlığı ve döviz artışını gösterdi.

read more »

Etiketler: , , , , ,
29/03/2012

‘Elektrikte 1,13 milyar liralık kaçak tüketiciye yüklenecek’

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) önceki gün düzenlediği basın toplantısıyla “Elektrik Özelleştirmeleri Raporu”nu basına ve kamuoyuna sundu. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş`ın açılış konuşmasının ardından EMO Enerji Birim Koordinatörü Olgun Sakarya`nın sunumunu gerçekleştirdiği raporda, elektrik üretim ve dağıtım özelleştirmelerinden elektrik borsasına, elektrik faturalarına yapılan zamlardan enflasyonun bile üzerine çıkan artışlarla dağıtım şirketlerine kullanıcılar üzerinden sağlanan haksız kazançlara, kayıp-kaçaklardan sayaç okuma bedeline kadar tüm ayrıntılar ortaya kondu.
EMO Genel Merkezi‘nde düzenlenen basın toplantısına, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, Yazmanı Erdal Apaçık ve EMO Enerji Birim Koordinatörü Olgun Sakarya katıldı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Göltaş, basın toplantısında kamusal hizmet anlayışının terk edildiğini, serbestleşme, özelleştirme ve neoliberal politikalarla enerji sektörünün kaos ortamına itildiğini öne sürerek, “Perşembenin gelişinin çarşambadan belli olduğu bir sürece evriliyor yaşadıklarımız. Türkiye maalesef enerji alanında özellikle elektrik enerjisi üretim ve dağıtım noktasında öngörüsünü kaybetmiş, dünya ölçeğinde hem vatandaşına hem sanayicisine en pahalı elektriği sunan ülke konumuna gelmiş” diye konuştu. Göltaş, ithalatın 54 milyar doları bulduğunu, son 10 yılda doğalgaz ve ithal kömür için ödenen faturanın da 290 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, “Bu anlaşılabilir, sürdürülebilir değildir” dedi.
Etiketler: , , ,
28/03/2012

Fukuşima’daki hasar beklenenden büyük

Japon yetkililer, geçen yıl tsunami ve deprem sonucu Fukuşima Daiçi Nükleer Santralı’nda oluşan hasarın tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu belirledi. Araştırma, nükleer santralın iç kısmında, küçük bir kamera, termometre, ışın ve su ölçü aletlerinden oluşan bir araçla yapıldı.

Yapılan yeni incelemeler sonucu toplanan veriler, reaktörlerdeki radyasyon seviyesinin ölümcül olan seviyeden 10 kat fazla olduğunu gösterdi. Reaktörleri soğutmada kullanılan su miktarının da sanılandan az olduğu saptandı.

Fukushima’yı işleten Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO), bu bulguların nükleer yakıtın güvenli şekilde soğutulmakta olduğu yolundaki değerlendirmeyi değiştirmediğini açıkladı. Ancak, santralı devre dışı bırakma sürecinin özel ekipman ve teknoloji geliştirmesini gerektirecek kadar ciddi olduğunu gösterdiği belirtildi.

read more »

21/03/2012

OECD’den korkutan çevre raporu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), “2050 Çevre Tahmin Raporu”nu Berlin’de kamuoyuna tanıttı. Rapora göre, küresel politikaların değişmeden kalması halinde dünyayı karanlık bir tablo bekliyor.

OECD 2050 Çevre Tahmin Raporu’nda, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyarı aşacağı belirtiliyor. Bu artış enerji tüketimininin de artması, toprak paylaşımında sorunlar ve biyoçeşitliliğin azalması anlamına geliyor. Küresel ekonominin büyüyerek, şimdikinin dört katına çıkması ve enerji üretiminin büyük kısmının fosil yakıtlardan karşılanmaya devam etmesi bekleniyor.
Rapora göre, sera etkisi yaratan gazların atmosfere yayılması sonucu ortalama sıcaklıkların üç ila altı derece yükselmesi bekleniyor. Raporda, bu rakamların uluslararası sözleşmelerle kabul edilen, sıcaklık artışını iki derece ile sınırlı tutma hedefinden fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

read more »

12/03/2012

Almanya’nın zorlu enerji dönüşümü

Almanya, Fukuşima’daki nükleer facianın ardından ders çıkarttı ve Merkel hükümeti nükleer enerjiden vazgeçerek, enerji alanında bir dönüşüm başlattı. Peki, “nükleer enerjisiz bir Almanya” mümkün mü?

Alman hükümeti, Fukuşima nükleer faciasından birkaç gün sonra en eski 8 nükleer santralını kapatma kararı aldı. 30 Haziran 2011 tarihinde de Federal Meclis’te temsil edilen partilerin çoğunluğu, Almanya’daki nükleer santralların tümünün 2022 yılına kadar devreden çıkartılması yönünde görüş bildirdi. Ancak, iktidardaki muhafazakâr-liberal koalisyon ortaklarının arasının son dönemlerde deyim yerindeyse limonî olması, bu politaların uygulanabilirliği konusunda ciddi şüphelere neden oluyor. Ayrıca, böylesine kapsamlı bir dönüşümün ne kadar gerçekçi olduğu da tartışılan bir diğer nokta.

read more »

02/03/2012

Almanya’nın yeşil enerji hamlesi

Alternatif enerji türleri bir dizi sorunu da beraberinde getiriyor. Yeşil enerjinin, tüketime adapte edilmesi, nakli ve depolanması milyarlık yatırımları gerektiriyor.

Almanya’da tükenmez enerji kaynaklarından sağlanan elektrik miktarı artıyor. Ayrıca nükleer enerji santrallarının kapanacak olması da enerji tedarikinin son derece iyi organize edilmesini gerektiriyor. Bunun başlıca nedeni rüzgar ve güneşin ihtiyaca göre değil de hava durumuna göre enerji üretmesi. Almanya’nın enerji ihtiyacını kesintisiz karşılayabilmesi için elektriğin depolanması gerekiyor.
Almanya’nın elektrik ihtiyacının yüzde 20’si yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Federal hükümetin orta vadeli enerji programına göre bu oran sekiz yıl sonra yüzde 33’e çıkacak. Tabii elektrik açığı vermeden. Problem, rüzgar ve güneş gibi enerji kaynaklarını tüketicinin arzusuna göre devreye sokma imkanı bulunmamasından kaynaklanıyor. Elektrik şebekesinin depolama imkanı olmadığı için anlık elektrik üretiminin o andaki tüketime eşit olması gerekiyor. Aksi takdirde elektrik şebekesi çöküyor.

read more »

09/01/2012

‘Elektrikte hizmet bedeli ve sayaç okuma vurgunu’

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, önceki gün yazılı bir açıklama yaparak, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanan yeni elektrik tarifesinin tüketicilerin aleyhine, ancak dağıtım şirketlerinin lehine pek çok “ince 
ayar” içerdiği öne sürdü. Açıklamada, EMO’nun yaptığı hesaplamalara göre kilovat saat başına alınan kayıp-kaçak enerji bedelinde yüzde 16.36, net enerji bedelinde yüzde 1.43 düşüş yaşanmasına rağmen dağıtım hizmet bedeli yüzde 20.7, perakende hizmet bedeli yüzde 7.11 oranında arttırıldığına dikkat çekildi.
Açıklamada, elektrik tarifesinde yapılması gereken indirimin, hizmet bedelleri pahalılaştırılarak dağıtım şirketleri adına buharlaştırıldığı iddia edilerek, “Sayaç okumaya yapılan yeni düzenleme ile tüketiciler aleyhine olan uygulamadan yargı kararıyla vazgeçilirken, adeta ‘yargı kararı böyle uygulanır’ dercesine meskenlerden yüzde 150‘ye ulaşan zamlı sayaç okuma bedeli alınmasının yolu açıldı” dendi.

read more »

Etiketler: , , , , ,