Posts tagged ‘meclis’

02/06/2012

Durmuyorlar: Çevre yağma yasası komisyondan geçti

AKP saldırganlığı her alanda sürüyor. Dün meclis komisyonundan geçen “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”na göre, çevre varlıkları üzerindeki her türlü koruma kararı kaldırılabilecek. Doğal varlıkları şirketlerin yağmasına açan tasarı her konuda bütün yetkiyi bakanlıklarda toplanıyor.

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı’nın 14 maddesi dün TBMM Çevre Komisyonundan geçti. Tasarıya göre daha önceden ilan edilen koruma kararları kaldırılabilecek, koruma alanlarının sınırları değiştirilebilecek ve kısmen veya tamamen farklı bir statüye alınabilecek. Böylece her türlü çevre talanı karşısında kısmen koruma sağlayan “sit alanı” uygulaması kaldırılmış oldu.

Her türlü taşınmazın kamulaştırılmasına olanak sağlayan tasarı, biyoçeşitliliğin de ticarileştirilmesinin de önünü açıyor. Tasarı konuyla ilgili yetkilerin tamamını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığına devredilmesini öngörüyor.

read more »

Reklamlar
Etiketler: , , , ,
26/03/2012

Danıştay Peri Suyu’nun ‘acele kamulaştırma’sını durdurdu

Peri Suyu’nda “acele kamulaştırma” adı altında HES’lerin önünün açılmak istenmesini Danıştay kararı durdurdu. Madencilik, enerji yatırımları, HES’ler ve kentsel dönüşümlerle ilgili gündeme getirilen “acele kamulaştırma” yönteminin uygulanması yargı tarafından hukuka aykırı bulundu. Elazığ İli, Karakoçan İlçesinde bulunan Hasan Akyol’a ait taşınmazının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından acele kamulaştırılmasına karşı açılan davada, Danıştay emsal kabul edilebilecek bir karar verdi. Acele kamulaştırma işlemiyle ilgili Danıştay 6. Dairesi, “mülkiyet hakkının korunması, kullanılması ve sınırlandırılması yönünden belirsizlik yarattığı, mülkiyet hakkı ile sınırlandırılması arasındaki dengenin neden gösterilmeden zedelendiği” için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

read more »

12/03/2012

Almanya’nın zorlu enerji dönüşümü

Almanya, Fukuşima’daki nükleer facianın ardından ders çıkarttı ve Merkel hükümeti nükleer enerjiden vazgeçerek, enerji alanında bir dönüşüm başlattı. Peki, “nükleer enerjisiz bir Almanya” mümkün mü?

Alman hükümeti, Fukuşima nükleer faciasından birkaç gün sonra en eski 8 nükleer santralını kapatma kararı aldı. 30 Haziran 2011 tarihinde de Federal Meclis’te temsil edilen partilerin çoğunluğu, Almanya’daki nükleer santralların tümünün 2022 yılına kadar devreden çıkartılması yönünde görüş bildirdi. Ancak, iktidardaki muhafazakâr-liberal koalisyon ortaklarının arasının son dönemlerde deyim yerindeyse limonî olması, bu politaların uygulanabilirliği konusunda ciddi şüphelere neden oluyor. Ayrıca, böylesine kapsamlı bir dönüşümün ne kadar gerçekçi olduğu da tartışılan bir diğer nokta.

read more »