Posts tagged ‘tmmob’

28/04/2012

EMO’dan Yıldız’a açık mektup

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 43. Dönem Yönetim Kurulu, Çernobil Nükleer Felaketi‘nin 26. yıldönümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız‘a hitaben açık mektup yayımladı. Uluslararası uzmanların ekonomik ve toplumsal anlamda nükleer santralların durumuna ilişkin değerlendirmelerine yer verilen açık mektupta, nükleer enerji üretimiyle doğalgaz kullanımında tasarruf yapılacağı iddialarının gerçek olmadığı rakamlarla ortaya kondu. 

read more »

Reklamlar
26/04/2012

Çernobil’in 26. yıldönümünde nükleer karşıtları eylemde

ÖZGÜR GÜRBÜZ

Çernobil’in 26. yıldönümünde Türkiye’deki nükleer karşıtları hemen hemen her kentte etkinlikler düzenliyor ve Türkiye’nin nükleer santral kurma planlarına karşı çıkıyor. Bu etkinliklerin birçoğunu sizler için derlemeye çalıştım.

İstanbul

Karadeniz İsyandadır Platformu 26 Nisan’da Taksim tramvay durağından Tünel’e kadar yürüyor. Saat 19:00’da başlayacak yürüyüşe İstanbul Nükleer Karşıtı Platform da destek veriyor.
TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde Çernobil Unutulmayacak’ filmi saat 20:00’de gösteriliyor. Ardından Özgür Gürbüz ile “Nükleer yalanlar” başlıklı bir söyleşi yapılacak.

read more »

21/04/2012

‘Bor rezervimiz ulus ötesi tekellere devredilecek’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak 5 Mart 2012 tarihinde Başbakanlığa iletilen “Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Başbakan’ın imzasıyla, 20 Mart 2012 tarihinde
B.02.0.KKG.0.10/101 – 487/1319 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderildi. Türkiye Maden İş Sendikası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Petrol İş Sendikası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Türk Enerji Sen, TMMOB Maden Mühendisleri Odası,  KESK-ESM, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, ortak açıklama yaparak, bu yolla borların özelleştirileceğini öne sürdü.

Açıklamada, “Böyle bir özelleştirme modeli, baştan beri Bor madenlerini isteyen çevrelerin talebidir” dendi.

read more »

Etiketler: , , , , ,
20/04/2012

2B’yle satılan ülkenin geleceği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 2B Yasası’nın meclisten geçmesi üzerine bir basın açıklaması gerçekleştirerek, AKP zihniyetinin sonunda ülkenin ormanlarını da yağmaya ve talana açtığını ifade etti.

Kamuoyunda “2B” olarak bilinen Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun”un 18 Nisan’da Meclis’ten geçmesi üzerine bugün bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

TMMOB adına açıklamayı okuyan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, rant sözkonusu olduğunda hiçbir değeri gözü görmeyen AKP zihniyetinin, sonunda ülkenin ormanlarını da yağmaya ve talana açtığını iddia etti.

read more »

Etiketler: , , , , ,
03/04/2012

NKP nükleer toplantıyı protesto etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediğiMersin Akkuyu’da kurulmak istenen Nükleer Güç Santralı Projesi için Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısı Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyeleri tarafından protesto edildi. “Kapsam ve özel format belirleme toplantısı meşru değildir” diyen NKP üyeleri “Akkuyu Çernobil olmayacak” sloganları atarak eylemlerini sürdürdüler. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 43. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, NKP adına yaptığı açıklamada sürecin hukuksuzluğunu ortaya koyarken nükleer santral ile Türkiye’nin dışa bağımlılığının daha da artacağını, bunun da faturalara zam olarak yansıyacağını öne sürdü.

read more »

Etiketler: , , ,
29/03/2012

Başbakan’a ‘yandaş koruma’ cezası

Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası’nın satışının 2007 yılında Danıştay tarafından iptal edilmesine rağmen aradan geçen altı yıla karşın fabrikayı geri almayan Başbakan’ın 10 bin lira manevi tazminat cezası ödemeye mahkum edildiği açıklandı.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Cemalettin Küçük, Eti Alüminyum’un Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Rizeli hemşehrileri Mehmet ve İrfan Cengiz’in sahibi olduğu, iktidara yakın şirketlerin başında gelen CE-KA şirketine satılmasından sonra açtıkları davalara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında davalara ilişkin bilgi veren Cemalettin Küçük, Seydişehir Alüminyum’un özelleştirilmesinin ardından Metalurji Mühendisleri Odası’nın açtığı davalarda, Danıştay’ın iptal ve yürütmeyi durdurma kararları verdiğini belirterek, şunları söyledi: “Bu kararlar altı yıldır uygulanmamaktadır. Davalarda Danıştay, dava konusu özelleştirme işlemleri sonucunda kamunun zarara uğratıldığını açıkça belirtilmiştir. Eti Alüminyum Tesisleri ile bu tesisle birlikte özelleştirilen baraj, liman, madenler ve sosyal tesislerin tamamı ülkemizde yaşayan insanların ortak varlığıdır. Bu ortak varlığı korumaya dönük yargı kararlarını uygulamayanlar, her şeyden önce toplumsal bir zarara yol açmaktadır.”

read more »

Etiketler: , , , , ,
17/03/2012

İstanbul Taksim için yürüdü

Taksim Dayanışması Bileşenleri, Taksim Cumhuriyet, Emek ve Demokrasi Meydanı için bugün saat 13.00’de Tünel’de başladığı yürüyüşü saat 14.00’de AKM önündeki yeşil alanda noktaladı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Taksim Dayanışması Bileşenleri, davullar, alkışlar, ıslıklarla başladıkları yürüyüş boyunca “Belleğimize dokunmayın”, “Rant için değil halk için yasa yapılmasını istiyoruz” sloganlarını attı. Bileşenler, Taksim esnafı ve yoldan geçenler tarafından sık sık alkışlandı. Meydanda Bandista grubunun müziğiyle karşılanan çok sayıda kişi ve grubun katılımcıları”Taksim hepimizin” yazan balonları gökyüzüne bıraktı.

read more »

13/03/2012

Fukuşima hafızalardayken Akkuyu’da nükleer ısrarı niye

Sekretaryasını TMMOB Elektrim Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’inn yürüttüğü Nükleer karşıtı Platform (NKP) İzmir Bileşenleri, Fukuşima nükleer felaketinin birinci yıl dönümünde Cumuhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı ve insan zinciri eylemi gerçekleştirdi. NKP İzmir Bileşenler adına EMO İzmir Şubesi Eğitim Sorumlusu Talat Canpolat’ın okuduğu açıklamada, rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla önem verilmesi, nükleer enerji santrallarına harcanak 20’şer milyar dolarların temiz ve çevreci kaynaklara harcanması talep edildi.

Canpolat, basın açıklamasında, 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da yaşanan deprem ve sonrasında Japonya kıyılarını vuran büyük tsunami dalgalarıyla Fukuşima Daiçi Nükleer Enerji Santralı’nda yaşanan büyük yıkımın üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatarak, “Yıkımın tam bilançosu bile bilinmezken, yaşanan felaketin boyutları kamu oyundan gizlenirken ne yazık ki büyük bir bilgi kirliliği ve bilgi gizlenmesi süreci tüm boyutları ile yaşanmaktadır. Ne yaşanan ölümler, ne evsiz kalan insan/aile sayısı ve ne de doğada yaşanan yıkımın bir envanteri kamu oyu ile paylaşılmamıştır” dedi.

read more »

Etiketler: , , , , ,
08/03/2012

Dikmen Vadisi Projesi şimdilik durdu

Şehir Plancıları Odası’nın (ŞPO) açtığı dava sonucunda, “Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi”ne ait imar planlarının yürütmesi durduruldu. ŞPO Başkanı Uyar, projenin vadiyi korumak amacıyla değil, plancıların yeterlilik belgesi olmadığı için durdurulduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi”ne şimdilik ara verildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı ŞPO’nun açtığı dava sonucunda, Ankara 8. İdari Mahkemesi, projeye ait imar planlarının yürütmesi durdurdu.

ŞPO Genel Başkanı Necati Uyar, mahkeme kararını olumlu değerlendirirken, mahkemenin “Kentsel dönüşüm yapamazsınız” demediğini, yürütmeyi usulden durdurduğunu söyledi.

read more »

Etiketler: , , , , ,
27/02/2012

Barajda neden önlem alınmadı

Gökdere Köprü Barajı’ndaki kazada hala sekiz işçinin cesedine ulaşılamadı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Enerji Sen ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kazanın denetim eksikliğinden kaynaklandığında hem fikir.

Adana’daki Gökdere Köprü Barajı’nda kaza için bölgeye giden heyetten İMO Adana Şube Başkanı Abdullah Bakır, baraj inşaatı tamamlanmadan gövdede su tutulmaya başlanmasının ve işçilerin de burada çalıştırılmasının ölümlere neden olduğunu söyledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu da kazanın denetimsizlik sonucu meydana geldiğini belirtti.

Geçen Cuma günü (24 Şubat) Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı köyü mevkiindeki Gökdere Köprü Barajı  kapağının patlaması sonucu baraj göleti alanında biriken su sele dönüştü. Sele kapılan 10 işçiden Eyyüp Altıntaş ve Cumali Değirmenci’nin cesedine ulaşıldı. Diğer sekiz işçi için arama devam ediyor.

read more »

Etiketler: , , , , ,